Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Dr. Bruno Dillemans

Algemeen & obesitas chirurg

Wat is obesitas/overgewicht?

Obesitas is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige vetopstapeling in het lichaam. Obesitas wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd.
De graad van overgewicht wordt berekend met de BMI (Body Mass Index). De BMI is een internationale, eenvoudige manier om de graad van zwaarlijvigheid te meten en geeft een inschatting van het gezondheidsrisico dat door het overgewicht veroorzaakt wordt.
U kunt uw BMI als volgt berekenen: gewicht (kg) / lengte (m) x lengte (m).

Naast de BMI speelt ook de buikomtrek een belangrijke rol bij het inschatten van gezondheidsrisico's.
Voor mannen geldt algemeen dat de buikomtrek minder dan 94 cm moet bedragen, voor vrouwen is dat 80 cm.

Gezondheidseffecten van morbide obesitas

Ernstige obesitas gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen, zogenoemde comorbiditeiten. Deze kunnen het leven aanzienlijk verstoren en zelfs verkorten. De klachten bij obesitas kunnen ingedeeld worden in lichamelijke en psychosociale klachten. Deze klachten hebben een negatief effect op de levenskwaliteit van de patiënt.

Lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas zijn onder andere: verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, galstenen, spijsverteringsproblemen, slaapapnoe, menstruatiestoornissen, ...

Onder psychosociale klachten verstaan we voornamelijk het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld wat kan leiden tot  een minderwaardigheidsgevoel, depressie, sociaal isolement, discriminatie,…

Enkele voorbeelden van comorbiditeiten en de oplossing die bariatrische chrirugie hierbij kan bieden:

Cleveland Clinic 2005