Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Dr. Bruno Dillemans

Algemeen & obesitas chirurg

Gastric Bypass

De Gastric Bypass werkt zowel restrictief als malabsorptief en wordt aanzien als de "gouden standaard" van alle bariatrische ingrepen.
Deze ingreep  werkt hoofdzakelijk doordat de hoeveelheid voedsel die je tijdens een maaltijd kan eten, sterk wordt beperkt, zonder hongergevoel en met een langdurig volheidgevoel. Tevens wordt de opname van vetten licht beperkt. Het eten van hoogcalorische voedingsbestanddelen, voornamelijk suikers, zal tevens een onbehaaglijk gevoel geven en dit zal bijdragen tot meer evenwichtige eetgewoonten na de operatie.

Gastric Bypass

Afbeelding 1                    Afbeelding 2                     Afbeelding 3        Afbeelding 4      

 

Op de eerste afbeelding ziet u de slokdarm, maag en dunne darm.

De Gastric Bypass operatie creëert met behulp van nietjes een nieuw klein maagreservoir (maag'pouch'), waardoor het verzadigingsgevoel snel optreedt (restrictief).
Deze voormaag wordt  volledig dichtgemaakt en van de rest van de maag gescheiden (afbeelding 2).De dunne darm wordt op een welbepaald punt doorgesneden (afbeelding 3) en vervolgens omhooggetrokken om op de nieuwe maaguitgang van de kleine voormaag te worden gehecht (afbeelding 4).
Nadien wordt een welbepaalde lengte dunne darm afgemeten (standaard 1m30) om ten slotte lager opnieuw verbonden te worden met het stuk dunne darm dat de spijsverteringssappen afvoert.

Het grote voordeel van deze ingreep is dat de voeding niet direct in contact komt met de verteringssappen van de maag, de gal en de alvleesklier -->  minder opname van vetten en suikers.
Door de kleinere maaguitgang wordt de maag ook trager geledigd wat zorgt voor een langer verzadigingsgevoel.

Ingreep

De Gastric Bypass wordt steeds onder algemene verdoving uitgevoerd en via kijkoperatie (laparoscopisch). 
Na de operatie blijft u 2 à 3 nachten in het ziekenhuis.

Belangrijk: deze ingreep is omkeerbaar! Er wordt immers geen orgaan of deel van een orgaan verwijderd.

Resultaten

Uit studies kan men stellen dat bij personen met een BMI van 35 volgende gewichtsevolutie plaatsvindt na de Gastric Bypass:

 • na 6 weken            10% van het oorspronkelijke gewicht

 • na 3 maanden       15%

 • na 6 maanden       20%

 • na 9 maanden       25%

 • na 12 maanden     25 à 35%

Mogelijke complicaties

Een Gastric Bypass is een vrij ingrijpende operatie en personen met overgewicht hebben een grotere kans op complicaties in vergelijking met personen met een gezond gewicht..

Op korte termijn

 • wondinfecties

 • lekkage ter hoogte van de nietjeslijn

 • bloeding

 • trombo-embolische complicaties (= stolselvorming in de aders van de benen, longembolie)

 • respiratoire verwikkelingen (ademhalingsproblemen)

 • wondbreuk

Op lange termijn

 • maagzweer

 • galstenen

 • obstructie

 • littekenbreuk

 • vitaminetekorten

Indien om één of andere zeldzame reden (bv. hypoglycemie) het nodig zou zijn de operatie ongedaan te maken, is dit steeds mogelijk.

Voeding na de Gastric Bypass

Na obesitaschirurgie is het heel belangrijk dat men de eet – en drinkgewoonten aanpast.

Een diëtiste zal u dan ook informeren omtrent de nodige voedingsaanpassingen.

Na de operatie is er niet alleen een aanpassing van het volume nodig maar dient men ook rekening te houden met verschijnselen zoals passagestoornissen of eventuele dumpingklachten. Uiteraard blijft een gezonde en evenwichtige voeding steeds belangrijk.

Hierna volgen enkele richtlijnen om een goede gewichtsdaling te realiseren en om een goede voedingstoestand te behouden of te bekomen.

Opmerking: sommige patiënten kunnen bepaalde voedingsmiddelen niet meer verteren, terwijl anderen alles kunnen eten. De onderstaande richtlijnen dienen steeds individueel bekeken te worden.

Aanpassing eetgewoonten

 • Respecteer het beperkte maagvolume.

 • Gebruik postoperatief een gemixte of gemalen voeding

 • Kauw steeds zeer goed en eet zeer langzaam

 • Een goede maaltijdverdeling is belangrijk.

 • Let op met snelle suikers

Download hier de brochure Voeding na de Gastric Bypass