Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Dr. Bruno Dillemans

Algemeen & obesitas chirurg

BARIAlink

Om de doorgedreven expertise verder uit te dragen en de kennis omtrent de bariatrische heelkunde wereldwijd een extra impuls te geven, startte dr. Dillemans BARIAlink.

Bariatrie is een relatief jonge chirurgische discipline die zich snel ontwikkelt: het totaalaantal ingrepen groeit aanzienlijk en de wetenschappelijk interesse neemt toe. Parallel evolueert ook de terminologie, van bariatrische tot metabole en zelfs diabetische chirurgie.

Jammer genoeg brengt dit groeipijnen met zich mee.

  • Omdat de vraag hoog ligt, storten chirurgen zich wereldwijd op deze aantrekkelijke subspecialiteit. Daarbij blijkt maar al te vaak dat de onontbeerlijke trainingen om de finesses van de bariatrische heelkunde in de vingers te krijgen hetzij te kort of nog onvoldoende uitgebouwd zijn, met alle gevolgen van dien. Koeweit, bijvoorbeeld, voerde in juni 2013 een ministerieel decreet uit dat deze heelkundige discipline uit het koninkrijk bande omdat ‘de artsen niet beantwoorden aan de algemene standaard’.
  • De voorkeursprocedures in de bariatrische chirurgie volgen elkaar de laatste twee decennia in sneltempo op. Een aantal zeer populaire methodes, zoals de aanpasbare maagband, de biliopancreatische afleiding (BPD) of de verticale gastroplastie (VBG) zijn daardoor grotendeels in onbruik geraakt. Dit leidde tot een breed spectrum aan herzieningsoperaties. Er is voelbaar nood aan ingrepen om voorafgaande chirurgie ongedaan te maken, te herzien of om te zetten, maar deze vormen technisch een nog grotere uitdaging en gaan gepaard met hogere morbiditeits- en mortaliteitscijfers. Omdat succesvolle heroperaties uitgebreide laparascopische en bariatrische vaardigheden vergen, blijft de uitvoering ervan bij voorkeur beperkt tot ‘Centers of Excellence’.
  • Sommige chirurgen en onderzoekers stortten zich net iets te enthousiast op de ontwikkeling van nieuwe proceduretypes waar- voor een solide wetenschappelijke basis en/of voorafgaande dierproeven ontbreken of partijdige belangen dienen. Voorbeelden daarvan zijn de gastrische plicatie, de ileale transpositie en de gastrische tweedeling (bipartition).

Op basis van de uitgebreide ervaringsportefeuille van het Centrum van Obesitas en Metabole Chirurgie wil BARIAlink aan deze nood aan opleiding tegemoetkomen.

De initiële opzet is om op maandelijkse basis gedurende twee uur via een interactief webplatform of ‘virtual classroom’ complexe casussen voor te leggen aan een netwerk van bariatrische chirurgen, zodat deze op hoog professioneel niveau hun kennis en knowhow kunnen delen, op diagnostisch en therapeutisch vlak, maar net zo goed met betrekking tot per- en postoperatieve complicaties.

Deze videoconferenties met hoog interactief gehalte, gestuurd vanuit het bariatrische team van het Centrum voor Obesitaschirurgie, bieden een basis voor de vorming van een online community. Het finale streefdoel is de uitbouw van een wereldwijd, online expertisecentrum.

Als aanvulling op het reeds opgestarte web- platform/virtual classroom werd een professionele website gebouwd. Chirurgen kunnen er onder andere videoclips bekijken van operaties, therapeutische plannen opvragen, bijkomende commentaren toevoegen en de opvolging sturen. 

Next BARIAlink Academy